Uchwała nr XL/309/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 listopada 2013zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c, d, e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/309/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2013


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c, d, e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (3060kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 grudnia 2013, 14:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 832