Uchwała nr XL/306/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 listopada 2013w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz uchwały Nr XXIX/207/2008 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina na lata 2008-2015 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/306/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz uchwały Nr XXIX/207/2008 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina na lata 2008-2015 uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (512kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 grudnia 2013, 14:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 829