Uchwała nr XXXVIII/302/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 października 2013w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półroczeNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/302/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 października 2013


w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (203kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr LII/428/10 pobierz uchwałę.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (30 października 2013, 11:17:33)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (26 maja 2020, 07:21:59)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 806