Uchwała nr XXII/203/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2004w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 20 ust. 1 i 3 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz § 3 pkt. 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz. 707 zmiana Dz.U. z 2004r. Nr 47, poz. 448) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/203/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 20 ust. 1 i 3 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz § 3 pkt. 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz. 707 zmiana Dz.U. z 2004r. Nr 47, poz. 448) uchwala się, co następuje:


pobierz treść uchwały (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2005, 14:43:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2177