Uchwała nr XXII/202/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2004w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Szubinie na pokrycie deficytu w budżecie gminy na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/202/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Szubinie na pokrycie deficytu w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:


pobierz treść uchwały (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2005, 14:40:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2015