Uchwała nr XXII/201/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2004w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej i rzeczowej z budżetu Gminy Szubin na 2005r.a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, poz. 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z2 004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/201/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej i rzeczowej z budżetu Gminy Szubin na 2005r.

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, poz. 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z2 004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:


pobierz treść uchwały (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2005, 14:22:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1970