Uchwała nr XXII/196/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2004w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Szubin na rok 2005.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, oraz z 2004r. Nr 29, poz.257 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/196/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Szubin na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, oraz z 2004r. Nr 29, poz.257 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597) uchwala się, co następuje:


pobierz treść uchwały (568kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2005, 13:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2073