Uchwała nr XXI/184/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2004o zmianie uchwały Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 122, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XXI/184/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2004


o zmianie uchwały Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 122, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)


pobierz treść uchwały (1109kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (28 grudnia 2004, 14:32:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1918