Uchwała nr XXI/194/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2004o zmianie uchwały Nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej, a także zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291),

Uchwała nr XXI/194/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2004


o zmianie uchwały Nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej, a także zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291),


pobierz treść uchwały (101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 listopada 2004, 12:29:56)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (30 listopada 2004, 12:30:56)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2168