Uchwała nr XXI/192/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2004w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Bieleckiej z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szubinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 166 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002r. Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052)

Uchwała nr XXI/192/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2004


w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Bieleckiej z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szubinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 166 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002r. Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052)


pobierz treść uchwały (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 listopada 2004, 12:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2275