Uchwała nr XXI/186/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2004w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 10 ust. 1-3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)

Uchwała nr XXI/186/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2004


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 10 ust. 1-3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)


pobierz treść uchwały (134kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (29 listopada 2004, 12:06:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2067