Uchwała nr XXXIII/264/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 maja 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz.1548) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/264/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 maja 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz.1548) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (1914kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 czerwca 2013, 10:48:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 522