Uchwała nr XXI/185/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2004w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)

Uchwała nr XXI/185/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2004


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)


pobierz treść uchwały (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (29 listopada 2004, 11:59:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045