Uchwała nr XXI/183/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 listopada 2004w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2005 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr XXI/183/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 2004


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2005 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568)


pobierz treść uchwały (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (29 listopada 2004, 11:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976