Uchwała nr XX/181/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 21 października 2004w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Szubin-Wieś i Smolniki gm. Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr XX/181/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 21 października 2004


w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Szubin-Wieś i Smolniki gm. Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)


pobierz treść uchwały (387kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (26 października 2004, 13:22:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107