Uchwała nr XX/180/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 21 października 2004w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ustawy zdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 71, poz. 838, zmiany: Dz.U. Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25,poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, z 2003r. Nr 200, poz. 1953)

Uchwała nr XX/180/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 21 października 2004


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ustawy zdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 71, poz. 838, zmiany: Dz.U. Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25,poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, z 2003r. Nr 200, poz. 1953)


pobierz treść uchwały (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (26 października 2004, 13:14:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966