Uchwała nr XXVI/199/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 października 2012w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) art. 10 ust. 1-3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz. 1378), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz.587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. poz. 743) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/199/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 października 2012


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) art. 10 ust. 1-3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz. 1378), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz.587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. poz. 743) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (179kB) pdf


Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XIII/81/11 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2443 z dnia 2012-11-02

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (29 października 2012, 15:20:20)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (1 czerwca 2020, 06:46:03)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1305