Uchwała nr XXV/193/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 października 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 239 i 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/193/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 października 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 239 i 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (2350kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (11 października 2012, 08:38:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897