Uchwała nr XIX/172/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 sierpnia 2004w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Szubina umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych" do kwoty 350 tys. zł. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 866 ustawy z dia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z 1971r. Nr 27, poz. 252, z 1976r. Nr 19, poz. 122, z 1982r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984r. Nr 45, poz. 242, z 1985r. Nr 22, poz. 99, z 1989r. Nr 3, poz. 11, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496, z 1993r. Nr 17, poz. 78, z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509, z 1995r. Nr 83, poz. 417, z 1996r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758, z 1999r. Nr 52, poz. 532, z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191, z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176, z 2003r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151) i art. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. - Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282)

Uchwała nr XIX/172/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 sierpnia 2004


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Szubina umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych" do kwoty 350 tys. zł. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 866 ustawy z dia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z 1971r. Nr 27, poz. 252, z 1976r. Nr 19, poz. 122, z 1982r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984r. Nr 45, poz. 242, z 1985r. Nr 22, poz. 99, z 1989r. Nr 3, poz. 11, z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496, z 1993r. Nr 17, poz. 78, z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509, z 1995r. Nr 83, poz. 417, z 1996r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758, z 1999r. Nr 52, poz. 532, z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191, z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176, z 2003r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151) i art. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. - Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282)


pobierz treść uchwały (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (6 września 2004, 12:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1436