Uchwała nr XXIII/176/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 sierpnia 2012w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271iNr 214, poz. 1806, z 2003r.Nr 80, poz. 717iNr 162, poz. 1568, z 2004r.Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203iNr 167, poz. 1759, z 2005r.Nr 172, poz. 1441iNr 175, poz. 1457, z 2006r.Nr 17, poz. 128iNr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974iNr 173, poz. 1218, z 2008r.Nr 180, poz. 1111iNr 223, poz. 1458, z 2009r.Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r.Nr 28, poz. 142,Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230iNr 106, poz. 675, z 2011r.Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887iNr 217, poz. 1281oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674,Nr 170, poz. 1218iNr 220, poz. 1600, z 2007r.Nr 17, poz. 95,Nr 80, poz. 542,Nr 102, poz. 689,Nr 158, poz. 1103,Nr 176, poz. 1238,Nr 191, poz. 1369iNr 247, poz. 1821, z 2008 r.Nr 145, poz. 917iNr 227, poz. 1505, z 2009r.Nr 1, poz. 1,Nr 56, poz. 458,Nr 67, poz. 572,Nr 97, poz. 800,Nr 213, poz. 1650iNr 219, poz. 1706oraz z 2011r.Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/176/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 sierpnia 2012


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271iNr 214, poz. 1806, z 2003r.Nr 80, poz. 717iNr 162, poz. 1568, z 2004r.Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203iNr 167, poz. 1759, z 2005r.Nr 172, poz. 1441iNr 175, poz. 1457, z 2006r.Nr 17, poz. 128iNr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974iNr 173, poz. 1218, z 2008r.Nr 180, poz. 1111iNr 223, poz. 1458, z 2009r.Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r.Nr 28, poz. 142,Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230iNr 106, poz. 675, z 2011r.Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887iNr 217, poz. 1281oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674,Nr 170, poz. 1218iNr 220, poz. 1600, z 2007r.Nr 17, poz. 95,Nr 80, poz. 542,Nr 102, poz. 689,Nr 158, poz. 1103,Nr 176, poz. 1238,Nr 191, poz. 1369iNr 247, poz. 1821, z 2008 r.Nr 145, poz. 917iNr 227, poz. 1505, z 2009r.Nr 1, poz. 1,Nr 56, poz. 458,Nr 67, poz. 572,Nr 97, poz. 800,Nr 213, poz. 1650iNr 219, poz. 1706oraz z 2011r.Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (169kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XLIII/541/18.


Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XXXVIII/291/09 pobierz uchwałę.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1671 z dnia 2012-08-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 sierpnia 2012, 08:39:28)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (4 czerwca 2020, 07:05:28)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1047