Uchwała nr XXIII/175/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 sierpnia 2012w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XXIV/217/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 98, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149 poz. 887 oraz z 2012 roku poz. 567) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 roku: Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz.1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 roku Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 180 poz. 1280 , Nr 181 poz. 1292 i Nr 120 poz. 818, z 2008 roku: Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 roku Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705, z 2010 roku Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991 i Nr 127 poz. 857 oraz z 2011 roku Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887 i Nr 205 poz. 1206) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/175/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 sierpnia 2012


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XXIV/217/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 98, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149 poz. 887 oraz z 2012 roku poz. 567) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 roku: Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz.1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 roku Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 180 poz. 1280 , Nr 181 poz. 1292 i Nr 120 poz. 818, z 2008 roku: Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 roku Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705, z 2010 roku Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991 i Nr 127 poz. 857 oraz z 2011 roku Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887 i Nr 205 poz. 1206) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (175kB) pdfUwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XXXV/418/17.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1670 z dnia 2012-08-13

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 sierpnia 2012, 08:30:34)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 marca 2020, 12:00:11)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1053