Uchwała nr XVIII/169/04Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 lipca 2004w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959)

Uchwała nr XVIII/169/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2004


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959)


pobierz treść uchwały (787kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (27 lipca 2004, 13:06:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2004, 09:18:04)
Zmieniono: aktualizacja pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1126