Uchwała nr XLIV/335/09Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2009w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Szubin do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Nasza Krajna i Pałuki".Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/335/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Szubin do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Nasza Krajna i Pałuki".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619) uchwala się, co następuje:


§ 1. Gmina Szubin deklaruje przystąpienie do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pn. "Nasza Krajna i Pałuki" jako członek zwyczajny stowarzyszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzą się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

W dniu 19 sierpnia 2009 r. w Minikowie zawiązało się stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej: "Nasza Krajna i Pałuki", w skład którego weszli mieszkańcy pięciu gmin: Nakło, Sadki, Mrocza, Szubin z powiatu nakielskiego i Więcbork z powiatu sępoleńskiego.
W związku z rozpoczęciem realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło nabór wniosków na działania, które będą służyły rozwojowi obszarów, dla których hodowla i połów ryb stanowiły, stanowią lub mogą stanowić ważny element życia gospodarczego. Działania które mogą być realizowane na terenie powiatów nakielskiego i sępoleńskiego obejmują operacje tzw. Osi priorytetowej nr 4. Środki są dostępne tylko dla stowarzyszeń, które obejmują obszar zamieszkiwany do 100 tys. mieszkańców, gdzie tzw. rybackość wynosi powyżej 0,5 (jeden rybak na 2 tysiące mieszkańców).
Aby wykorzystać możliwości wsparcia dla rybactwa i naszego regionu z ww. Programu Operacyjnego, zostało zawiązane Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki", które będzie realizować zadania na terenie powyższych gmin.

Szubin, dnia 30.12.2009 r.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (63kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2010, 16:52:29)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 lutego 2012, 12:36:26)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1540