Uchwała nr XXX/286/01Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 listopada 2001w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Szubin: wzoru formularza wykazu nieruchomości składanego przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.Na podstawie art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.), art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z dnia 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) na podstawie art. 66 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2000r. Nr 56 poz. 679 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.)

Uchwała nr XXX/286/01
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2001


w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Szubin: wzoru formularza wykazu nieruchomości składanego przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Na podstawie art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.), art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z dnia 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) na podstawie art. 66 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2000r. Nr 56 poz. 679 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.)pobierz treść uchwały (324kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Markowska (4 sierpnia 2003, 14:29:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Markowska (16 stycznia 2004, 07:39:33)
Zmieniono: aktualizacja pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2814