Uchwała nr XXX/265/21Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 lutego 2021w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 42 ust 7 pkt 2 w zw. z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/265/21
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 lutego 2021


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 42 ust 7 pkt 2 w zw. z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (223kB) pdf


Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XLIX/388/14 pobierz uchwałę.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (1 marca 2021, 15:57:51)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (4 marca 2021, 08:00:07)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61