Uchwała nr XXVIII/254/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz art. 1 pkt 38 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 2255) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/254/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz art. 1 pkt 38 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 2255) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (204kB) pdf


Uwaga!

Akt uchylony uchwałą XXIX/260/21.


Zmiana do uchwały IV/32/18.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 290 z dnia 2021-01-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 stycznia 2021, 09:46:24)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (29 stycznia 2021, 09:59:27)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 77