Uchwała nr XXVI/237/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 listopada 2020w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92, z 2019r. poz. 1903 oraz z 2020r. poz.568) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/237/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2020


w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92, z 2019r. poz. 1903 oraz z 2020r. poz.568) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (3672kB) pdfZmiana do uchwały XV/127/19.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (2 grudnia 2020, 11:29:06)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 grudnia 2020, 12:38:23)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48