Uchwała nr XXVI/235/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 listopada 2020w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Szubin projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) w związku z art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/235/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2020


w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Szubin projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) w związku z art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (214kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (2 grudnia 2020, 11:24:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35