Uchwała nr XXIII/208/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 10 września 2020w sprawie wskazania członków do składu Rady Seniorów Gminy Szubin na kadencję 2020-2024Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3362) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/208/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 września 2020


w sprawie wskazania członków do składu Rady Seniorów Gminy Szubin na kadencję 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3362) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (206kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (11 września 2020, 13:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40