Uchwała nr XXII/203/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 12 sierpnia 2020w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579, z 2020 poz. 150, 284 i 875) Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/203/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 12 sierpnia 2020


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579, z 2020 poz. 150, 284 i 875) Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:


pobierz uchwałę (438kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XXVIII/344/16 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4050 z dnia 2020-08-18

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (14 sierpnia 2020, 11:05:06)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 sierpnia 2020, 12:35:10)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 140