Uchwała nr XXII/202/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 12 sierpnia 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6k ust. 1, pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579, z 2020 poz. 150, 284 i 875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/202/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 12 sierpnia 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6k ust. 1, pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579, z 2020 poz. 150, 284 i 875) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (221kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę XXVII/336/16 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4049 z dnia 2020-08-18

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (14 sierpnia 2020, 10:59:12)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 sierpnia 2020, 12:13:37)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216