Uchwała nr XXII/201/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 12 sierpnia 2020w sprawie przystąpienia Gminy Szubin – do realizacji Projektu objętego grantem „Grunt to rodzina” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/201/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 12 sierpnia 2020


w sprawie przystąpienia Gminy Szubin – do realizacji Projektu objętego grantem „Grunt to rodzina” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (215kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (14 sierpnia 2020, 10:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132