Uchwała nr XXII/200/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 12 sierpnia 2020w sprawie powołania komisji doraźnejNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 15 ust. 6-7 i § 17 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. poz. 1007) i § 9 ust. 4 załącznika do uchwały nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3362) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/200/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 12 sierpnia 2020


w sprawie powołania komisji doraźnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 15 ust. 6-7 i § 17 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. poz. 1007) i § 9 ust. 4 załącznika do uchwały nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3362) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (201kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (14 sierpnia 2020, 10:54:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139