Uchwała nr XXI/194/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/194/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (207kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (29 czerwca 2020, 14:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143