Uchwała nr XX/189/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 16 czerwca 2020w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579, z 2020 poz. 150, 284 i 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/189/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579, z 2020 poz. 150, 284 i 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:


pobierz uchwałę (347kB) pdf


Uwaga!

Akt uchyla uchwały:
Nr XXIII/288/16 pobierz uchwałę,
Nr L/398/14 pobierz uchwałę_3.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3129 z dnia 2020-06-22

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 czerwca 2020, 13:48:25)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (25 czerwca 2020, 07:41:24)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224