Uchwała nr XX/187/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 16 czerwca 2020w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020 r., poz. 284, 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/187/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020 r., poz. 284, 695) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (247kB) pdf


Uchwała zmieniająca  XXV/225/20
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3127 z dnia 2020-06-22

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 czerwca 2020, 13:43:37)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (13 listopada 2020, 08:46:22)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały zmieniającej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172