Uchwała nr XVIII/177/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 kwietnia 2020w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część roku 2020.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz. 506, 1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 15 p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE CI 91/1 z dnia 20.03.2020r.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/177/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 kwietnia 2020


w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część roku 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz. 506, 1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 15 p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE CI 91/1 z dnia 20.03.2020r.) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (1027kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2479 z dnia 2020-05-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 maja 2020, 10:40:57)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 10:30:16)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232