Uchwała nr XVIII/176/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 kwietnia 2020w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szubin, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r., poz. 506, 1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/176/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 kwietnia 2020


w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szubin, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r., poz. 506, 1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (1024kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2478 z dnia 2020-05-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 maja 2020, 10:39:42)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 10:28:17)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224