Uchwała nr XVIII/175/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 57 § 5 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200; z 2020r. poz. 285) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/175/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 kwietnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 57 § 5 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200; z 2020r. poz. 285) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (198kB) pdf

Zmiana do uchwały: XXX/364/17
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2477 z dnia 2020-05-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 maja 2020, 10:26:58)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 09:22:45)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238