Uchwała nr XVIII/173/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 kwietnia 2020uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu drogowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475, 1495 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/173/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 kwietnia 2020


uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu drogowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475, 1495 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (204kB) pdf

Uchwała uchylona XXIV/180/12
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2475 z dnia 2020-05-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 maja 2020, 09:55:50)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 10:33:25)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203