Uchwała nr XVIII/171/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 kwietnia 2020w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 i 1579; z 2020r. poz. 150 i 284) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/171/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 kwietnia 2020


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 i 1579; z 2020r. poz. 150 i 284) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (201kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XI/73/07 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2473 z dnia 2020-05-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 maja 2020, 09:52:14)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 11:02:16)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196