Uchwała nr XVIII/169/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 kwietnia 2020w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579, z 2020 r. poz. 150 i 284) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/169/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 kwietnia 2020


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579, z 2020 r. poz. 150 i 284) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (207kB) pdf

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XLII/321/2009 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2471 z dnia 2020-05-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 maja 2020, 09:49:22)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 10:49:21)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184