Uchwała nr XVII/164/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 kwietnia 2020w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/164/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 kwietnia 2020


w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (3504kB) pdf

Zmiana do uchwały XV/127/19.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 kwietnia 2020, 11:28:10)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (22 kwietnia 2020, 12:50:17)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155