Uchwała nr XVII/163/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 kwietnia 2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie-Wsi, gmina Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/163/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 kwietnia 2020


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie-Wsi, gmina Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (2354kB) pdf

 

Uwaga!

Akt częściowo uchyla uchwałę Nr XXXVII/340/02 pobierz uchwałę.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2107 z dnia 2020-04-17

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 kwietnia 2020, 11:26:16)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 11:10:34)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181