Uchwała nr XVII/162/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 kwietnia 2020w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122, 1123), po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Szubin, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/162/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 kwietnia 2020


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122, 1123), po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Szubin, uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (219kB) pdf

 

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr VI/53/19 pobierz uchwałę.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2106 z dnia 2020-04-17

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 kwietnia 2020, 11:23:46)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 11:12:52)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165