Uchwała nr XVII/159/20Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 kwietnia 2020w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 82 ust. 2 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1007), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/159/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 kwietnia 2020


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 82 ust. 2 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1007), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (524kB) pdf

 

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XIII/18/15 pobierz uchwałę.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2104 z dnia 2020-04-17

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 kwietnia 2020, 11:18:38)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 11:05:19)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162