Uchwała nr XL/310/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 7 września 2006w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Rynarzewie.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 7171 Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz § 3 Statutu Publicznego Gimnazjum w Rynarzewie, stanowiącego załącznik do uchwały nr X/113/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 1999r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Rynarzewie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/310/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 września 2006


w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Rynarzewie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 7171 Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz § 3 Statutu Publicznego Gimnazjum w Rynarzewie, stanowiącego załącznik do uchwały nr X/113/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 1999r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Rynarzewie, uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadaje się Gimnazjum w Rynarzewie przy ul. Strażackiej 20 imię patrona "Powstańców Wielkopolskich".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2007r.UZASADNIENIE

Z zapisu § 3 Statutu Gimnazjum w Rynarzewie, nadanego uchwałą nr X/113/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 1999r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Rynarzewie wynika, że imię patrona nadaje organ prowadzący, na wniosek Rady Rodziców lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.
Pismem z dnia 23 czerwca 2006r. Dyrektor Gimnazjum zwrócił się w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego do Rady Miejskiej w Szubinie z wnioskiem o nadanie tej szkole imienia patrona zbiorowego "Powstańców Wielkopolskich". Inicjatywę tą poparło także Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, działające na terenie Rynarzewa.
Powstanie w Wielkopolsce wybuchło 27 grudnia 1918 roku, w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu Ignacego J. Paderewskiego, a zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego l wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z dwóch, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski.
Uchwałą nr XXIV/192/96 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 1996r. imię "Powstańców Wielkopolskich" otrzymała Szkoła Podstawowa w Rynarzewie. Uroczyste obchody tej uroczystości odbyły się 22 lutego 1997r. Dnia 22 lutego 2007r. planowana jest uroczystość dziesięciolecia nadania tej szkole imienia patrona którą mieszkańcy Rynarzewa, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Rynarzewie chcieliby uczcić rozszerzeniem imienia na obie placówki.
W tym stanie rzeczy Burmistrz Szubina wnósł o podjęcie uchwały.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona
pobierz uchwałę (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (19 września 2006, 12:50:38)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (29 września 2006, 07:37:27)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1159