Uchwała nr XV/127/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2019w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/127/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (3564kB) pdf

Uchwała zmieniająca XXXI/275/21.

Uchwała zmieniająca XXX/266/21.

Uchwała zmieniająca XXIX/261/21.

Uchwała zmieniająca XXVIII/255/20.

Uchwała zmieniająca XXVIII/242/20.

Uchwała zmieniająca XXVI/237/20.

Uchwała zmieniająca XXV/230/20.

Uchwała zmieniająca XXIV/220/20.

Uchwała zmieniająca XXIII/210/20.

Uchwała zmieniająca XXII/206/20.

Uchwała zmieniająca XXI/197/20

Uchwała zmieniająca XX/190/20.

Uchwała zmieniająca XIX/182/20.

Uchwała zmieniająca XVIII/179/20.

Uchwała zmieniająca XVII/164_20

Uchwała zmieniająca XVI/157/20.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 stycznia 2020, 13:36:30)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 kwietnia 2021, 09:33:13)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały zmieniajacej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281