Uchwała nr XIII/114/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 października 2019w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/114/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 października 2019


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1020) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (207kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5891 z dnia 2019-11-07

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 listopada 2019, 15:40:01)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (15 listopada 2019, 14:46:59)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165