Uchwała nr X/85/19Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 lipca 2019w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz.1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888) art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/85/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 lipca 2019


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz.1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888) art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (300kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.

Uchwała obowiązująca XIII/113/19.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4069 z dnia 2019-07-15

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (9 lipca 2019, 18:01:26)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (10 stycznia 2020, 09:31:20)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 96